OBJEDNÁVÁNÍ K PROHLÍDKÁM DO ZAMĚSTNÁNÍ POUZE TELEFONICKY

Pracovně lékařské služby

 zákon 373/2011 Sb., platnost od 01.04.2013

prováděcí vyhláška 79/2013 Sb.

Posuzování k pracovní činnosti zařazené do 1.kategorie může  provádět registrující praktický lékař  i po 1.dubnu 2013.

  

Pracovně Lékařské Služby (PLS)

poradenství (pomoc při kategorizaci prací, zhodnocení rizik, předcházení nemocem z povolání)

Dohled na pracovišti (pracovní zařazení, organizace práce, podmínky)

Lékařské prohlídky

 • Je poskytována na základě smlouvy. Lékařská prohlídka je jen jednou částí PLS.

  K vyšetření je nutná žádost o posouzení a  vydání lékařského posudku.

  Každý zaměstnavatel musí mít lékaře závodní preventivní péče.

  PLS není hrazena ze zdravotního pojištění.

  Řídí se zákoníkem práce, zákonem 373/2011Sb., a dalšími právními normami.

  Potvrzení o zdravotním stavu  nenahrazuje PLS a posudek o zdravotní způsobilosti.