Obsah lékárničky první pomoci na pracovištích

Pracovněprávní ani zdravotnické předpisy nestanoví požadavky na druh lékárniček, jejich obsah, výbavu a použití na pracovištích.  Jejich obsah a výbava se bude lišit podle charakteru jednotlivých pracovišť, podle druhů rizik, velikosti a vybavení pracovišť a počtu zaměstnanců na nich.

Návrh vyhlášky o pracovnělékařských službách počítá s tím, že poskytovatel pracovnělékařských služeb bude pro zaměstnavatele zpracovávat v rámci poskytovaného poradenství též návrh vybavení lékárničky první pomoci.

Zaměstnavatelům doporučujeme, aby respektovali při pořízení, používání a udržování použitelnosti lékárniček první pomoci na svých pracovištích, tyto požadavky:

  • obsah věcí v lékárničce má být pořízen podle návrhu smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb,
  • obsah lékárničky musí být přizpůsoben druhu činnosti zaměstnavatele, pracovnímu prostředí, rizikovým faktorům a počtu zaměstnanců na pracovišti,
  • lékárnička musí být umístěna na dostupném místě,
  • lékárnička musí být označena značkami,
  • obsah lékárničky musí být vždy po použití doplněn,
  • věci v lékárničce, u nichž končí expirační lhůta, musí být nahrazeny novými.

Provedení lékárničky (skříňka, krabice, brašna apod.) stanoví zaměstnavatel po poradě s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.