Preventivní prohlídky registrovaných pacientů hrazené zdravotními pojišťovnami

Pracovně lékařské služby - vstupní prohlídky, periodické prohlídky, prohlídky pro  pracoviště s rizikem ohrožení zdraví(dle vyhlášky 79/2013 Sb.)

 

Přístrojové vybavení: počítačové EKG

                analyzátor CUBE - stanovení CRP, INR, glykovaného hemoglobinu

                analyzátor HandUreader - vyšetření vzorku moči

                analyzátor BeneCheck - glykémie, kyselina močová, celkový cholesterol

               24 hodinové měření krevního tlaku (tlakový Holter)

               měření  ABI indexu ( tlakový index paže - kotník)  

 

Přístroje pro fyzikální terapii:   magnetoterapie

                                             léčebný ultrazvuk

                                             elektroléčba